Justificant de Faltes

Podeu descarregar aquí el full per tal de justificar faltes d'assistència i retards

justificant_falta_assistencia.pdf

 

Actualització 13/02/2016: S'ha millorat el formulari perquè es pugui emplenar digitalment.