Activitats complementàries i extraescolars

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PROGRAMADES CURS 2015-16

PRIMERA AVALUACIÓ

1r ESO

Teatre Saló parroquial Port Pollença

12/11/15

4€ entrada

Depart.Castellà

2n ESO

-Teatre Saló parroquial Port Pollença

 

-Volta a Sa Moleta de Binifaldó

13/11/15

 

 

3/11/15

4€ entrada

Depart.Castellà

 

 

Depart.Naturals, Socials i Plàstica.

3r ESO

Circuit Binifaldó-Font de Muntanya

15/12/15

Bus

Depart.Naturals,Socials i

Plàstica.

4t ESO

Demolab (alumnes de F i Q)

23/10/15

 

Depart.Naturals

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PROGRAMADES CURS 2015-16

SEGONA AVALUACIÓ

1r ESO

-Proves Cangur(selección d’alumnes)

-Observatori Costitx

17/03/16

 

15/01/16

Bus

 

Bus

Depart. Matemàtiques

 

Depart.Naturals

2n ESO

Proves Cangur(selecció d’alumnes)

17/03/16

Bus

Depart. Matemàtiques

3r ESO

Proves Cangur(selección d’alumnes)

3r A : Tallers La Caixa de FQ

3rB: Tallers Caixa FQ

17/03/16

 

18/01/16

 

19/01/16

Bus

Depart. Matemàtiques

 

Depart. Naturals

4t ESO

Proves Cangur(selecció d’alumnes)

17/03/16

Bus

Depart. Matemàtiques

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PROGRAMADES CURS 2015-16

TERCERA AVALUACIÓ

1r ESO

Si són guanyadors concurs ECO-AULACamp d’aprenentatge Orient

10/05/16

Bus

Comissió ambiental

2n ESO

Si són guanyadors concurs ECO-AULACamp d’aprenentatge Orient

 

Palma Gótica

10/05/16

 

 

 

13/04/16

Bus

 

 

 

Bus

Comissió ambiental

 

 

 

Depart. Socials

3r ESO

Si són guanyadors concurs ECO-AULACamp d’aprenentatge Orient

10/05/16

Bus

Comissió ambiental

4t ESO

Si són guanyadors concurs ECO-AULACamp d’aprenentatge Orient

 

-Excursió Serra Tramuntana

10/05/16

 

 

 

(Pendent determinar)

Bus

Comissió ambiental

 

 

 

Depart. Naturals

VERD: tot els alumnes del grup BLAU: només alguns alumnes del/s grup/s o algún grup