Oferta Educativa

OFERTA EDUCATIVA 2017/18

 

 

ESO 1

Matèries

Hores

Autonòmica

 • Llengua catalana i literatura

3+1*

Troncals

 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Geografia i Història
 • Biologia i Geologia

3+1*

3

3

3

3

Específiques obligatòries

 • Educació física
 • Valors ètics/ Religió

2

1

Específiques

 • Educació plàstica, visual i audiovisual I
 • Música I

3

3

Lliure disposició

 

(2)*

Tutoria

 

1

TOTAL

 

30

 

ESO 2

Matèries

Hores

Autonòmica

 • Llengua catalana i literatura

3

Troncals

 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Geografia i Història
 • Física i Química

3

3+1*

4

3

3

Específiques obligatòries

 • Educació física
 • Valors ètics/ Religió

       ●     Tecnologia I (si no l’han feta a ESO 1)

2

1

3

Específiques

(Els alumnes han de triar obligatòriament tecnologia si no l’han feta a ESO1 + una altra, si l’han feta, n’ han de triar 2)

 • Alemany
 • Música I (si no l’han feta a ESO1)
 • Educació plàstica, visual i audiovisual I (si no l’han feta a ESO1)

2+1*

Lliure disposició

 

(2)*

Tutoria

 

1

TOTAL

 

30

 

ESO 3

Matèries

Hores

Autonòmica

 • Llengua catalana i literatura

3

Troncals

 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Geografia i Història
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Matemàtiques. Ensenyaments acadèmics

3

3

3

2

2

4

Específiques obligatòries

 • Educació física                                  
 • Valors ètics/ Religió
 • Tecnologia II

2

1

2+1*

Específiques

(N’han de triar 1)

 • Educació plàstica, visual i audiovisual II
 • Música II
 • Alemany

2+1*

Lliure disposició

 

(2)*

Tutoria

 

1

TOTAL

 

30

 

ESO 4

Matèries

Hores

Autonòmica

 • Llengua catalana i literatura

3,5

Troncals

generals

 • Llengua castellana i literatura
 • Anglès
 • Geografia i història

3,5

3

3

Ensenyaments aplicats

 • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

Ensenyaments acadèmics

 • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

4

Troncals d’opció (N’han de triar 2)

 • Iniciativa empresarial i emprenedora
 • Tecnologia
 • Física i química
 • Biologia i geologia
 • Llatí
 • Economia

3

3

Específiques obligatòries

 • Educació física
 • Valors ètics/ Religió

2

1

Específiques

(N’han de triar 1)

 • Alemany
 • Educació plàstica, visual i audiovisual
 • Música
 • TIC (Informàtica)

3

Tutoria

 

1

TOTAL

 

30

 

Itinerari Ens. Aplicats:

                                               3 ( 1 )                                          3 ( 1 )                                       3 ( 1 )

 • MATEMÀTIQUES APLICADES A
 •  Iniciativa empresarial i emprenedora

Tecnologia

 • Alemany
 • Plàstica
 • Música
 • TIC (Informàtica)
 • Tecnologia

Itinerari Ens. Acadèmics:

 • MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES B
 • Física i Química
 • Llatí

●Economia

●Biologia i Geologia