Oferta Educativa

OFERTA EDUCATIVA 2014/15

 

DISTRIBUCIÓ DE L’HORARI LECTIU SETMANAL

MATÈRIES

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Ciències de la Natura

3

3

4

-

Ciències Socials

3

3

3

3

Educació eticocívica

-

-

-

2

Educació Física

2

2

2

2

Educació per a la ciutadania

-

1

-

-

Educació plàstica i visual

3

-

2

-

Llengua catalana i literatura.

4

4

3

3

Llengua castellana i literatura.

4

4

3

3

Anglès

3

3

3

4

Matemàtiques

3

4

3

 

Matemàtiques A/B

-

-

-

4

Música

3

-

2

-

Tecnologies

-

3

3

-

Optatives (Veure taules a sota)

2

2

2

3 +3+ 3

EA/ Religió

1

2

1

1

Tutoria

1

1

1

1

TOTAL

32

32

32

32

 

 

OFERTA D’OPTATIVES A ESO

1r curs

2n curs

3r curs

Alemany

 

Processos de Comunicació (en anglès)

 

Taller de Matemàtiques


Alemany

 

Taller de Música

 

Taller Artesania

 

Alemany

 

 

Imatge i Expressió

 

 

 

 

 

Cultura Clàssica

 

 

OFERTA DE TRONCALS DE 4RT D’ESO*

1a franja

2a franja

3a franja

 

Biologia i Geologia

 

Física i química


Plàstica

 


 

Tecnologia

 

Música

 

Alemany

 

Informàtica

 

Llatí

* S'ha d'escollir una optativa de cada franja horària.